PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2018/2019:

UKOŃCZONE

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2019/2020:

PLANOWANE – TRWAJĄ

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROSZĄ O WSPARCIE:

  • Szkoła Podstawowa w Ilual – Proszą o Studnie (10.000$)
  • Szkoła Podstawowa w Matbar – Proszą o Pokój Nauczycielski z Magazynem (10.000$)
  • Kaplica w Kowic – konstrukcja dachu na słupach (6.000$)
  • Kaplica w Ilual – konstrukcja dachu na słupach (6.000$)

Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Skośna 4, 30-383 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI: 27 1050 1445 1000 0022 8669 0751

Dopisek: o. Krzysztof Zębik, Sudan Południowy, Yirol – Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.