PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2018/2019:

UKOŃCZONE

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2019/2020:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2020/2021:

  • Studnia dla Szkoły Podstawowej w Ilual – (obecnie w kontakcie z darczyńcą: Associazione Svizzera Sud Sudan)
  • Studnia dla Szkoły Podstawowej w Wun-Chuei – w trakcie realizacji (dobroczyńca: Associazione Svizzera Sud Sudan)
  • Studnia dla wspólnoty w Panliet – w trakcie realizacji (dobroczyńca: Caritas Polska)
  • Studnia dla wspólnoty przy Szkole św. Daniela Komboniego – zakończona (dobroczyńca: Pani Barbara z Polski)
  • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom i młodzieży naszej parafii na rok 2021 – w trakcie realizacji (dobroczyńca: Siostry Klawerianki)
  • Zakup żywności dla katechistów oraz kursy dla katechistów i liderów – w trakcie realizacji (dobroczyńca: Pomoc Kościołowi w Potrzebie)
  • Budowa internatu w centrum katechetycznym w Yirol – w trakcie realizacji (dobroczyńca: Pomoc Kościołowi w Potrzebie)

PROSZĄ O WSPARCIE:

  • Szkoła Podstawowa w Matbar – Proszą o Pokój Nauczycielski z Magazynem (15.000$)
  • Otwarta scena i ławki przy kościele  – (10.000$)
  • Kaplica w Jurniel – konstrukcja dachu na słupach (10.000$)

Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Skośna 4, 30-383 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI: 27 1050 1445 1000 0022 8669 0751

Dopisek: o. Krzysztof Zębik, Sudan Południowy, Yirol – Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.