PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2022/2023:

 • Zakup żywności dla najbiedniejszych rodzin (lipiec-sierpień)
 • Zakup żywności dla katechistów (kwiecień-maj)
 • Budowa kapliczki Maryjnej na terenie parafii
 • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom naszej parafii na rok 2023 (marzec) (MAITRI i ASSS)
 • Wywiert Studni głębinowych:
 • Kadula – Pani Anna, Galeria po Słonecznej Stronie
 • Karthier oczekujące
  • (Nhom-Abak, Dubudi, Mataar) – oczekujące
 • Zakup systemu solarnego: przyznane (dobroczyńca: Fundacja Orlen – Dom Dobrej Energii)
 • Wywiert studni w Nyang: przyznane (dobroczyńca: MAITRI, Pro Bono, Parafia w Żórawinie)
 • Wywiert studni w Benye: przyznane (dobroczyńca: Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS))

PROJEKTY 2021/2022:

 • Budowa Sceny Parafialnej – budowa zakończona (dobroczyńca: pomoc zbiorowa)
 • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom naszej parafii na rok 2022 – zakończona: (dobroczyńca: Pan Jacek oraz MAITRI (fundacja adopcji serca))
 • Wywiert Studni głębinowych
 •  – Studnia w Wuntiit – zakończona (dobroczyńca: Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS))
 •  – Studnia w Piirciok – zakończona (dobroczyńca: Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS))
 • Studnia w Matbar/Dula – zakończona (dobroczyńca: Pan Tadeusz)
 • Studnia w Buluk – zakończona(dobroczyńca: Pan Tadeusz)
 • Studnia w Ariwkar – zakończona (dobroczyńca: Pan Jacek)
 • Zakup żywności dla najbiedniejszych rodzin – zakończona (dobroczyńcy zbiorowi)
 • Zakup materiałów do szkół podstawowych znajdujących się we wioskach – przyznane (dobroczyńca: Mondo Aperto ONLUS)
 • Zakup strojów dla grup alleluia dancers dla 20 kaplic – zakończona (dobroczyńca: Dzieło Pomocy Ad Gentes)

PROJEKTY 2020/2021:

PROJEKTY 2019/2020:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2018/2019:

UKOŃCZONE

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:


Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Łączna 14, 03-113 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI: 82 1050 1025 1000 0023 0258 3352

Dopisek: o Krzysztof Zębik Sudan Południowy Yirol Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.