PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2023/2024:

Projekty oczekujące:

 • Wywiert Studni głębinowych: Karthier, Mataar i inne – oczekujące
 • Budowa zadaszenia 20m/20m w Szkole św. Krzyża w Yirol – oczekujące

Przyznane:

 • Konstrukcja dwóch sal lekcyjnych na terenie Przedszkola św. Bakhity – przyznane, Mundo Aperto, Niemiecka Prowincja
 • Konstrukcja wieży na wodę na terenie Przedszkola św. Bakhity – przyznane, Caritas Polska
 • Konstrukcja placu zabaw na terenie Przedszkola św. Bakhity – przyznane, dobroczyńcy z Polski
 • Konstrukcja toalet, i ogrodzenia na terenie Przedszkola św. Bakhity – częściowo przyznane, prowincja Egipt
 • Wywiert studni w Areer – przyznane na 2024 rok – dobroczyńcy, Pani Jana, Galeria po Słonecznej Stronie, ACN
 • Wywiert studni w Jurniel – przyznane, Pan Jacek
 • Wywiert studni w Nhom-Abak – przyznane, Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS)

Projekty zakończone:

 • Zakup żywności dla katechistów (kwiecień-maj) – zakończona, (Pomoc Kościołowi w Potrzebie ACN)
 • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom naszej parafii na rok 2023: zakończona, (MAITRI i ASSS)

PROJEKTY 2021/2022:

PROJEKTY 2020/2021:

PROJEKTY 2019/2020:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2018/2019:

UKOŃCZONE

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:


Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Łączna 14, 03-113 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI: 82 1050 1025 1000 0023 0258 3352

Dopisek: o Krzysztof Zębik Sudan Południowy Yirol Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.