PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2024:

  • Zakup żywności dla katechistów, nauczycieli i pracowników (kwiecień-czerwiec 2024) – przyznane, (Pomoc Kościołowi w Potrzebie ACN, Caritas Polska, Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS))
  • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom naszej parafii na rok 2024: (ASSS i dobroczyńcy z Polski)
  • Konstrukcja sali lekcyjnej na terenie Przedszkola św. Bakhity – Mundo Aperto, Niemiecka Prowincja
  • Konstrukcja placu zabaw na terenie Przedszkola św. Bakhity – dobroczyńcy z Polski
  • Wywiert studni Świętego Józefa w Areer – dobroczyńcy, Galeria po Słonecznej Stronie, Pani Jana, ACN
  • Wywiert studni w Arabia, studnia Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca  – zakończona, dobroczyńcy, Galeria po Słonecznej Stronie, Pani Jana, ACN
  • Wywiert studni w Wardong – trwa – Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS)
  • Wywiert studni w Matar – trwa – Parafia św. Jana Pawła II, Bemowo, Warszawa
  • Wywiert studni Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Loyuke –  dobroczyńcy; Galeria po Słonecznej Stronie, Pani Jana, ACN, projekt do realizacji w I kwartale 2025r

PROJEKTY 2023

Wywiert studni głębinowych:

– Wywiert studni w Nhom-Abak: Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS)

– Wywiert studni w Benye: Associazione Svizzera Sud Sudan (ASSS)

– Wywiert studni w Nyang: MAITRI, Pro Bono, Parafia w Żórawinie

Wywiert studni w Jurniel: Pan Jacek z Rodziną

– Wywiert studni Opatrzności Bożej w Kadula: Galeria po Słonecznej Stronie, Pani Jana i ACN

– Wywiert Studni w Yirol/Baida: Państwo Jadwiga i Jerzy

PROJEKTY 2022:

PROJEKTY 2021:

PROJEKTY 2020:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2018/2019:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:


Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Łączna 14, 03-113 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI: 82 1050 1025 1000 0023 0258 3352

Dopisek: o Krzysztof Zębik Sudan Południowy Yirol Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.