PROJEKTY

Nasza Parafia w Yirol, dzięki naszym dobroczyńcom, jest w stanie dotrzeć do ludzi, odpowiadając na największe ich potrzeby. Angażujemy się w szkolnictwo, wspomagamy szpitale, pomagamy kaplicom, dożywiamy dzieci, budujemy kaplice i klasy dla szkół, organizujemy warsztaty dla młodzieży, angażujemy się w budowę jedności i pokoju poprzez spotkania, konkurs piłki nożnej i siatkowej. Sudan południowy jako najmłodsze Państwo wciąż jest uzależnione od pomocy z zewnątrz.

PROJEKTY 2021/2022 planowane

  • Budowa Sceny Parafialnej – w oczekiwaniu na pomoc
  • Opłacenie szkoły biedniejszym dzieciom naszej parafii na rok 2022 – w oczekiwaniu na pomoc
  • Wywiert Studni głębinowych – w oczekiwaniu na pomoc
  • Zakup żywności dla najbiedniejszych rodzin – w oczekiwaniu na pomoc
  • Zakup materiałów do szkół podstawowych znajdujących się we wioskach – w oczekiwaniu na pomoc
  • Zakup strojów dla grup alleluia dancers dla 20 kaplic – w oczekiwaniu na pomoc

PROJEKTY 2020/2021:

PROJEKTY 2019/2020:

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:

PROJEKTY 2018/2019:

UKOŃCZONE

Konstrukcje:

Socjalne, pastoralne:


Wszelkie ofiary można składać na konto:

Misjonarze Kombonianie, ul Łączna 14, 03-113 Warszawa

ING BANK ŚLĄSKI: 82 1050 1025 1000 0023 0258 3352

Dopisek: o Krzysztof Zębik Sudan Południowy Yirol Praca Pastoralna

Ofiary pojedynczych dobroczyńców są przeznaczane na różnorodną działalność naszej parafii. Takimi działalnościami są, między innymi:

kursy dla katechistów, pomoc katechistom i naprawy kaplic, prowadzenie grup w Yirol (szkółka niedzielna, młodzież, grupa kobiet), stroje dla chórów, ministrantów, katechistów i tancerzy, organizowanie świąt dla grup, zakup wina i hostii na eucharystię, paliwo na wizytacje kaplic, pomoc biednym i potrzebującym w parafii.

Więcej o naszych działalnościach parafialnych można śledzić w dziale Ewangelizacja albo bezpośrednio na blogu.