Rowery dla katechistów

Dobroczyńca: MIVA Polska

 

Dzięki pomocy MIVA Polska udało nam się zakupić 30 rowerów dla najbardziej zasłużonych katechistów. Pierwsze rowery zostaną ofiarowane 16go Listopada 2019 roku. Katechiści przyjadą na spotkanie podczas którego odbędzie się wspólna modlitwa i formacja.

Jesteśmy bardzo wdzięczni MIVA Polska za pomoc naszej parafii.

Koszt pomocy: 3.600 euro

  • Rowery zostały zakupione, dostarczone w pudłach z Ugandy do Dżuby. Potem z Dżuby do Yirol, gdzie zostały złożone.

Całkowity koszt z transportem, złożeniem i zakupione pompki to 3.800$

 

 

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele Misjonarzy.

Przyjmijcie ten list, jako wyraz wdzięczności za pomoc naszym katechistom. Do tej pory katechiści musieli przemierzać kilometry piechotą, aby dojść do kaplicy, czy do Yirol na kurs katechistów. Jesteśmy wciąż na etapie pierwszej ewangelizacji, z czego nie wszystkie kaplice mają katechistę. Czasami katechiści muszą obsługiwać więcej niż jedną kaplicę. Ci, co mają rodziny daleko od kaplicy, mogą teraz częściej się z nimi spotkać. Rower pełni dla nich także dużą pomoc w przewożeniu dóbr, z marketu do domu.

Pomoc została podzielona na etapy. Jak tylko rowery zostały zakupione, zorganizowaliśmy spotkanie z głównymi katechistami i tymi najbardziej zasłużonymi. Spędzili oni dwa dni na formacji połączonej z przekazaniem roweru. Jak dotąd udało nam się zebrać część katechistów, na resztę wciąż czekamy. Niektóre miejsca są ciężko dostępne spowodowane deszczem, albo konfliktami. Rowery dostaną także ci, którzy pracują w najdalszych kaplicach. Ci katechiści muszą pokonać od 30-60km, aby dojść do Yirol.

Drodzy przyjaciele. Dziękujemy wam z całego serca za otwarte serce. Za pamięć. Za to, że kraje takie jak Sudan Południowy, najmłodsze państwo na świecie, wciąż trwające w wojnie i konfliktach, nie jest wam obojętne. Wspólnymi siłami możemy, choć trochę polepszyć życie tej cierpiącej ludności. Wspólnymi siłami możemy jeszcze bardziej przybliżyć Ewangelię ludziom Południowego Sudanu.