Studnia dla wspólnoty przy Szkole św. Daniela Komboniego