Szkolenie liderów „Alleluja Dancers”

W ciągu ostatniego tygodnia w naszej parafii przeprowadziliśmy szkolenie dla liderów Alleluja Dancers (tj. dziewczyn, które tańczą podczas niedzielnych modlitw). Na szkolenie przyjechało 16 dziewcząt, z każdej kaplicy jedna. Podczas tego całego tygodnia, dziewczyny z naszej parafii pokazywały im jak tańczyć, miały także próbę chóru, formację i inne zajęcia. Codziennie udało nam się zgromadzić 30 dziewcząt plus 10 liderów naszej parafii, którzy pomagali prowadzić zajęcia. Było to pierwsze tego rodzaju szkolenie w naszej parafii.

Po odbytym szkoleniu dziewczyny będą liderkami grupy Alleluja Dancers w swojej kaplicy. Po powrocie do domu będą miały za zadanie, aby założyć grupę i uczyć inne dziewczyny jak tańczyć. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zorganizować tego rodzaju szkolenie, aby dziewczyny stały się silnymi liderkami w swojej kaplicy.

Całkowity koszt tygodniowego szkolenia wyniósł niecałe 500$. Było to możliwe dzięki dobroczyńcom, którzy wspierają naszą Parafię i jej działalność. Za okazane dobro z serca dziękuję.