Toalety dla Jurniel

Dobroczyńca: Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Jurniel jest nowo powstającą Szkołą. Charakteryzuje się tym, że znajduje się w samym centrum ludności Atuot co sprawia, że liczba uczniów cały czas rośnie. Tylko w zeszłym roku zostało zarejestrowanych ponad 600 uczniów. Dzięki pomocy, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKwP) udało się wybudować Pokój Nauczycielski i Magazyn, jednak nauczyciele wciąż muszą szukać miejsca w trawie, z powodu braku toalet. Jest to także wymóg WFP aby szkoła była zaopatrywana w żywność.

Tutaj także nie zawiedliśmy się na pomocy, PKwP i otrzymaliśmy pomoc finansową dla tej szkoły.

Miesiąc realizacji: październik 2020